ZOSP RP Zarząd Powiatowy

Zarząd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej:

Prezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej
dh Ryszard Skowron


Wiceprezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej

dh Tadeusz Serafin

Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP w Kolbuszowej

dh Stanisław Kosiorowski