Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Marcin WIECZERZAK
tel. wew. 44
Zastępca Naczelnika Wydziałumł. bryg. mgr inż. Paweł TOMCZYK

tel. wew. 44

Starszy specjalista

kpt. mgr inż. Rafał Kopera

tel. wewn. 46