Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

 

Naczelnik Wydziału
mł. bryg. mgr inż. Marcin WIECZERZAK
tel. wew. 44
ml.bryg.WieczerzakMarcin
Zastępca Naczelnika Wydziału

st. kpt. mgr inż. Paweł TOMCZYK

tel. wew. 44

 
Starszy specjalista

kpt. mgr inż. Rafał Kopera

tel. wewn. 46