Szkolenia OSP – materiały, prezentacje

Prezentacje ze szkoleń OSP:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI) z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków

KURS PODSTAWOWY
TEMAT 1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej.
TEMAT 2. Węże, armatura wodna.
TEMAT 3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
TEMAT 4. Służba wewnętrzna. Musztra.
TEMAT 5. Drabiny pożarnicze.
TEMAT 6. Proces spalania a pożar.
TEMAT 7. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
TEMAT 8. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
TEMAT 9. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
TEMAT 10. Taktyka gaszenia pożarów.
TEMAT 11. Rozwój pożaru.
TEMAT 12. Łączność i alarmowanie.
TEMAT 13. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
TEMAT 14. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
TEMAT 15. Elementy pierwszej pomocy.
TEMAT 16. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych.

RATOWNICTWO TECHNICZNE
TEMAT 1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
TEMAT 2. Budowa pojazdów samochodowych
TEMAT 3. Hydrauliczne narzędzia ratownicze
TEMAT 4. Organizacja akcji ratownictwa drogowego
TEMAT 5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
TEMAT 6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.
TEMAT 7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP
TEMAT 1. PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWCY SAMOCHODU POŻARNICZEGO
TEMAT 2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
TEMAT 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PROWADZENIA I USTAWIANIA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH
TEMAT 4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP cz 1
TEMAT 4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP cz 2
TEMAT 5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
TEMAT 6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
TEMAT 7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
TEMAT 8. KONSERWACJA I EKSPLOATACJA PIŁ
TEMAT 9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
TEMAT 10. Łączność i alarmowanie

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP
TEMAT 1: Organizacja ochrony przeciwpożarowej
TEMAT 2: Kierowanie działaniami gaśniczymi
TEMAT 3: Działania gaśnicze
TEMAT 4. Działania ratownictwa na drodze
TEMAT 5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
TEMAT 6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
TEMAT 7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
TEMAT 8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (JOT OSP)