Statystyka 2018

Statystyka zdarzeń za 2018 rok

 1 styczeń 2018 – 31 grudzień 2018

LP. Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
1. Cmolas 22 39 0 55
2. Dzikowiec 11 53 1 63
3. Kolbuszowa 45 284 14 332
4. Majdan Królewski 56 65 0 118
5. Niwiska 7 55 0 59
6. Raniżów 11 30 1 40
 RAZEM: 152 526 16 667