Statystyka 2011

W 2011 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej odnotowała ogółem 774 zdarzeń, z czego:
pożary – 192,
miejscowe zagrożenia – 571,
alarmy fałszywe – 11.

Dla porównania w roku 2010, w naszych statystykach odnotowaliśmy 741 zdarzeń, z czego:
pożary – 78,
miejscowe zagrożenia – 638,
alarmy fałszywe – 15.

Różnica liczby zdarzeń jest następująca:
ogółem: wzrost o 4,5 %
pożary: wzrost o 146 %
miejscowe zagrożenia spadek o 10,5 %

Na uwagę zasługuje fakt, iż 329 wszystkich zanotowanych zdarzeń miało miejsce na terenie gminy Kolbuszowa.
Stanowi to ok. 42,5 % ogółu zdarzeń.

Najczęstszymi prawdopodobnymi przyczynami powstawania pożarów były:
podpalenia – 89,
nieustalone – 71,
wady środków transportu – 9.

Najczęstsze prawdopodobne przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń to:
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego – 182,
nietypowe zachowanie się owadów, zwierząt – 119,
gwałtowne opady atmosferyczne i silne wiatry – 98.