SK KP / CZK

Dyżurni Operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego / Centrum Zarządzania Kryzysowego

Obsługa zdarzeń za pośrednictwem numeru alarmowego 112 oraz 998 realizowana jest przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego.

Istnieje możliwość jednoczesnego obsługiwania dwóch wywołań z telefonu 112 i dwóch wywołań z telefonu 998.
SK KP wyposażone jest w rejestrator rozmów i identyfikację numeru telefonu osoby dzwoniącej. Takie rozwiązanie służy właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia, pozwala gromadzić informacje jak również pomaga w identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń.
Jednostki OSP dysponowane są do zdarzeń zdalnie za pomocą sieci radiowej tzw. systemem selektywnego wywoływania. W roku 2007 na PSK zainstalowano mapę synoptyczną „Radiowy System Sterowania Syren RSSS-3000.
Za pomocą w/w systemu istnieje możliwość dysponowania do działań wszystkich jednostek włączonych do KSRG oraz 6 jednostek spoza KSRG.
Po godzinie 15.30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego pełni funkcje Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez obsługę wpływającej korespondencji i powiadomień o zagrożeniach.
W związku z wprowadzaniem nazw ulic w miejscowościach naszego powiatu koniecznym jest wyposażenie SK w stosowne mapy z ich lokalizacją.
Na dzień dzisiejszy posiadamy plany miejscowości, w których wprowadzono nazwy ulic : Kolbuszowa, Raniżów i Majdan Królewski.

Do podstawowych zadań „SK KP” należy:
1. koordynacja akcji ratowniczo-gaśniczych powstałych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki włączone do KSRG,
2. analizowanie przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych pod kątem spełnienia warunków do uruchomienia właściwego szczebla kierowania lub odwodów operacyjnych,
3. dysponowanie do akcji ratowniczo-gaśniczych strażaków KP PSP,
4. dysponowanie do akcji ratowniczo-gaśniczych sił i środków wchodzących w skład odwodów operacyjnych na polecenie WSKR Rzeszów,
5. współdziałanie z kierującym działaniami ratowniczymi w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych,
6. współpraca z innymi SK KP/MSK w przypadku prowadzenia działań poza terenem powiatu w porozumieniu z SK PKW
7. aktualizacja dokumentacji operacyjnej,
8. nadzorowanie pracy w powiatowej sieci radiowej,
9. współpraca z SK PKW Rzeszów w zakresie wymiany informacji o przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych, planowanym rozwoju sytuacji i zgłaszaniu potrzeb zadysponowania dodatkowych sił i środków oraz uruchomienia dowodzenia wyższego szczebla,
10. prowadzenie stałej analizy zagrożeń pożarowych i zjawisk mogących spowodować zwiększenie zagrożenia zdrowia i życia dla mieszkańców powiatu oraz ostrzeganie o możliwości wystąpienia tych zagrożeń służb współpracujących i ludności na danym terenie,
11. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie udzielania wstępnych informacji o charakterze, ilości i przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych oraz o występujących zagrożeniach na terenie powiatu,
12. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie konieczności opublikowania komunikatów ostrzegających ludność o możliwych sytuacjach stwarzających niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego,
13. przekazywanie informacji dotyczących prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych odpowiednim organom administracji samorządowej,
14. współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty.

 kpt. Michał Krudysz Krudysz.Michal.ml.asp
asp. sztab. Dariusz Pieniek
st. asp. Janusz Babula
asp. Piotr Radomski


Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:

psk2015