Ochrona Danych Osobowych

RODO

Administratorem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Piekarska 13, tel. 17 2271323, e-mail: kpkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

Klauzula informacyjna