STOP pożarom traw

– Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. O skuteczności profilaktyki świadczą statystki – w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys. – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. – Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Najważniejsza jest świadomość, wszystko zależy od nas – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciwko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 18,5 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. – Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób. Strażacy będą organizowali akcje edukacyjne w szkołach. Będziemy współpracowali z samorządowcami i duchownymi – zapowiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych. – Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. Szybki bieg to prawie 19 km/h. Tak więc człowiek nie ma szans uciec przed ogniem – przestrzegał Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, zwrócił uwagę na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin. W 2016 r. podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich.– Takie akcje angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie. Pamiętajmy, że 90 proc. pożarów traw jest spowodowanych przez człowieka – powiedział komendant. W 2016 r. średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. – Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Opracowanie: MSWiA

W ramach kampanii w Publicznym Gimnazjum w Majdanie Królewskim 30 marca b.r. przeprowadzono prelekcje w których uczestniczyło łącznie około 250 uczniów.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak

XXXIV Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

 

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku,
jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lektury  i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

„spoKREWnieni służbą” w powiecie kolbuszowskim

15 marca strażacy z terenu powiatu kolbuszowskiego włączyli się w ogólnopolską akcję „spoKREWnieni służbą”. Na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie krew oddało 25 osób. W akcję włączyli się funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Cmolasu, Nowego Dzikowca, Kolbuszowej Dolnej, Przedborza, Porąb Dymarskich i Hadykówki –  łącznie oddali około 11 litrów krwi.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcie: kpt. Adam Haptaś

Eliminacje OTWP 2017

W dniach od 15 do 23 marca 2017 roku zaplanowane są gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turnieju, którego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje gminne prowadzone będą w grupie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zakwalifikują się do eliminacji powiatowych zaplanowanych na 7 kwietnia br.

Wyniki eliminacji powiatowych

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Mateusz Nowak – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
II miejsce – Kinga Pieniek – Szkoła Podstawowa w Siedlance
III miejsce – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa w Lipnicy

2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Marcin Sitarz – Zespół Szkół w Kupnie
II miejsce – Paweł Chudzik – Gminne Gimnazjum w Raniżowie
III miejsce – Anita Wolan – Gimnazjum Publiczne w Niwiskach

3 grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Radosław Rębisz – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni
II miejsce – Grzegorz Stolarz – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
III miejsce – Krzysztof Ptaś – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni

W eliminacjach wojewódzkich udział wezmą zwycięzcy poszczególnych grup.

 

Wyniki eliminacji gminnych:

23 marca, Gmina Niwiska

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Kinga Pieniek – Szkoła Podstawowa w Siedlance
II miejsce – Brygida Plis – Szkoła Podstawowa w Siedlance
III miejsce – Eliza Jemioło – Szkoła Podstawowa w Hucisku
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Anita Wolan – Gimnazjum w Niwiskach
II miejsce – Szymon Kamiński – Gimnazjum w Niwiskach
III miejsce – Daniel Kędzior – Gimnazjum w Niwiskach

W turnieju udział wzięło 13 uczniów ze szkół podstawowych w Niwiskach, Trześni, Siedlance, Hucisku, Hucinie, Kosowach i Przyłęku oraz 3 uczniów Gimnazjum w Niwiskach

22 marca, Gmina Majdan Królewski

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Anna Ziętek – Szkoła Podstawowa w Komorowie
II miejsce – Maciej Dec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
III miejsce – Jakub Grębski – Szkoła Podstawowa w Klatkach
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Norbert Tłusty – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
II miejsce – Agnieszka Koszycka – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
III miejsce – Maciej Sus – Gimnazjum w Majdanie Królewskim

W turnieju udział wzięło 14 uczniów szkół podstawowych w Majdanie Królewskim, Krzątce, Klatkach, Hucie Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie oraz 3 uczniów Gimnazjum w Majdanie Królewskim

21 marca, Gmina Raniżów

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Rafał Kopeć – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
II miejsce – Wiktor Golis – Szkoła Podstawowa w Raniżowie
III miejsce – Dawid Żyła – Szkoła Podstawowa w Raniżowie

2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Paweł Chudzik – Gimnazjum w Raniżowie
II miejsce – Krzysztof Cebula – Gimnazjum w  Raniżowie
III miejsce – Weronika Sasiela – Gimnazjum w Woli Raniżowskiej

W turnieju udział wzięło 19 uczniów szkół z Raniżowa i Woli Raniżowskiej (10 uczniów szkół podstawowych i 9 uczniów szkół gimnazjalnych)

17 marca, Gmina Kolbuszowa

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Mateusz Nowak – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
II miejsce – Eliza Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Kupnie
III miejsce – Gabriela Pawłowska – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Marcin Sitarz – Publiczne Gimnazjum w Kupnie
II miejsce – Aleksandra Mazur – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej
III miejsce – Filip Gołębiowski – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej

W turnieju udział wzięło 4 uczniów ze szkół podstawowych w Kupnie i Bukowcu oraz 3 uczniów ze szkół gimnazjalnych w Kolbuszowej i Kupnie

16 marca, Gmina Dzikowiec

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
II miejsce – Emilia Wit – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
III miejsce – Arkadiusz Zomerfeld – Szkoła Podstawowa w Spiach
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Katarzyna Kopeć – Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli
II miejsce – Patrycja Kwaśnik – Publiczne Gimnazjum Wilczej Woli
III miejsce – Hubert Bąba – Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu

W turnieju udział wzięło 10 uczniów ze szkół podstawowych w Lipnicy, Spiach i Kopciach oraz 4 uczniów ze szkół gimnazjalnych w Dzikowcu i Wilczej Woli

 

15 marca, Gmina Cmolas

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Bartłomiej Chociaj – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
II miejsce – Bartosz Magda – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
III miejsce – Hubert Urban – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Szymon Partyka – Publiczne Gimnazjum w Cmolasie
II miejsce – Katarzyna Mazur – Publiczne Gimnazjum w Cmolasie
III miejsce – Bartłomiej Mokrzycki – Publiczne Gimnazjum w Trzęsówce
W turnieju udział wzięło 5 uczniów ze szkół podstawowych w Cmolasie i Trzęsówce oraz 6 uczniów ze szkół gimnazjalnych również w Cmolasie i Trzęsówce

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Paweł Tomczyk

 

STOP POŻAROM TRAW

Zakończenie służby Zastępcy Komendanta Powiatowego

21 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej odbył się uroczysty apel  z okazji zakończenia pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej przez Zastępcę Komendanta Powiatowego bryg. Marka Babulę.

W uroczystym apelu uczestniczyli:

Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł Na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec.

Pan Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski

Pani mł. insp. Marzena Woźnik – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej.

dh Ryszard Skowron –  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolbuszowej.

Pan Bartłomiej Peret – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego.

 

Pan bryg. Marek Babula w latach 1982-1984 odbywał zasadniczą służbę wojskową w trakcie której ukończył szkolenie pożarnicze w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Lublinie i pełnił służbę w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej na terenie garnizonu wojskowego w Tarnowie. Po przejściu do cywila uzyskał zgodę  na podjęcie służby w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Zakładów Metalowych „Dezamet” Nowa Dęba. W trakcje służby w resortowej ochronie przeciwpożarowej dał się poznać jako człowiek dla którego straż pożarna stała się bardzo ważna, czego efektem było skierowanie w 1985 na kurs podoficerski w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Stalowej Woli, a w 1989 do Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1991 roku jako technik pożarnictwa i otrzymał stopień młodszego chorążego. W 1992 po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej zostaje przeniesiony do Komendy Rejonowej PSP w Tarnobrzegu. Jego zaangażowanie, wiedza fachowa oraz koleżeństwo owocuje skierowaniem w 1993 na studia inżynierskie do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz w 1994 przeniesieniem do dalszej służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Tarnobrzegu. W maju 1997 kończy SGSP i otrzymuje pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana. Rok 1999 przynosi duże zmiany w funkcjonowaniu straży pożarnych i jest to moment zwrotny w karierze wtedy mł. kpt. Marka Babuli. Po reformie administracyjnej i rozwiązaniu komendy wojewódzkiej PSP w Tarnobrzegu zostaje przeniesiony do nowo powstałej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej gdzie zostaje mianowany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego na którym pełnił służbę do dnia 17 lutego 2017 roku.

W trakcie 34 letniej służby odznaczony został wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi:

  • Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • Złotą Odznaką za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi,
  • Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę,
  • Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju,
  • Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Medalem Zasłużony dla Policyjnych Związków Zawodowych,
  • Złotym Znakiem Związku OSP RP
  • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak

Zdjęcia: bryg. Krzysztof Samojeden

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Zachęcamy również do zapoznania się z wystąpieniem sekretarza stanu Jarosława Zielińskiego:

Wystąpienie roczne do strażaków

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Wypadek samochodu ciężarowego w Komorowie

W dniu 27.01. o godz. 3.36 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Komorów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej okazało się, że samochód ciężarowy przewożący ok. 1000 szt. akumulatorów zjechał z drogi krajowej w wyniku czego cały ładunek wypadł z naczepy i uległ uszkodzeniu. Ze względu na występujące zagrożenie na miejsce zdarzenia została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z JRG 2 Rzeszów oraz JRG Nowa Sarzyna. Działania polegały na oświetleniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zebraniu uszkodzonych akumulatorów do pojemników i przekazaniu do utylizacji jak również neutralizacji terenu działań. W działaniach udział brało 18 zastępów i 63 strażaków.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wieczerzak

Turniej piłki nożnej

Tradycyjnie już po raz piaty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Powiatowego Policji. Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta Kolbuszowski Pan Józef Kardyś. W bieżącym roku w turnieju wystąpiła rekordowa liczba 98 uczniów. W czasie turnieju strażacy przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem próbowali przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową. Na zakończenie zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i medale.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wieczerzak