4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

Wszystkim Wam, strażakom życzę bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękuję za każdy dzień – zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak do strażaków z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczyste obchody w dniu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków mają długą historię. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

W dniu wstąpienia do służby strażacy ślubują między innymi ofiarność i męstwo w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem własnego życia. Nie dziwi więc fakt , że ta grupa zawodowa cieszy się niezmiennie wysokim i stabilnym  zaufaniem społecznym wśród Polaków.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 29 851 strażaków.

W 2016 roku jednostki PSP interweniowały łącznie 446 760 razy. Gasiły 126 204 pożary i uczestniczyły w 288 390 interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.

Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również świętują 4 maja.

Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Życzenia i podziękowania …

 

Film:          https://wetransfer.com/downloads/21818a4b240f1027ca5c22723a15a83720170428142908/c22d224a23512bfa07ae9aaae2da4ebf20170428142908/cc4185

Kręci mnie bezpieczeństwo…

Prezentacja sprzętu oraz pokaz działań z zakresu ratownictwa technicznego były okazją do  rozpoczęcia kampanii  „Kręci mnie bezpieczeństwo” w powiecie kolbuszowskim. 27 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej zaprezentowali metody wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej w wypadku z udziałem samochodu osobowego. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali wykorzystany przez strażaków sprzęt  oraz sposób usuwania szyb, drzwi i dachu pojazdu. Drugim etapem przedsięwzięcia była prelekcja na sali gimnastycznej, w trakcie której poruszono zagadnienia związane z alarmowaniem, tlenkiem węgla i zagrożeniem pożarowym od urządzeń elektrycznych. W spotkaniu udział wzięło około 120 uczniów wraz z opiekunami.

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcia: st. kpt. Paweł Tomczyk, kpt. Adam Haptaś

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku – powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. – Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Źródło: MSWiA

Życzenia Wielkanocne

STOP pożarom traw

– Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. O skuteczności profilaktyki świadczą statystki – w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys. – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. – Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Najważniejsza jest świadomość, wszystko zależy od nas – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciwko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 18,5 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. – Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób. Strażacy będą organizowali akcje edukacyjne w szkołach. Będziemy współpracowali z samorządowcami i duchownymi – zapowiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych. – Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. Szybki bieg to prawie 19 km/h. Tak więc człowiek nie ma szans uciec przed ogniem – przestrzegał Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Nadbrygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, zwrócił uwagę na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin. W 2016 r. podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich.– Takie akcje angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie. Pamiętajmy, że 90 proc. pożarów traw jest spowodowanych przez człowieka – powiedział komendant. W 2016 r. średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. – Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Opracowanie: MSWiA

W ramach kampanii w Publicznym Gimnazjum w Majdanie Królewskim 30 marca b.r. przeprowadzono prelekcje w których uczestniczyło łącznie około 250 uczniów.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak

XXXIV Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

 

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku,
jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lektury  i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

„spoKREWnieni służbą” w powiecie kolbuszowskim

15 marca strażacy z terenu powiatu kolbuszowskiego włączyli się w ogólnopolską akcję „spoKREWnieni służbą”. Na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie krew oddało 25 osób. W akcję włączyli się funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Cmolasu, Nowego Dzikowca, Kolbuszowej Dolnej, Przedborza, Porąb Dymarskich i Hadykówki –  łącznie oddali około 11 litrów krwi.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcie: kpt. Adam Haptaś

Eliminacje OTWP 2017

W dniach od 15 do 23 marca 2017 roku zaplanowane są gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turnieju, którego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje gminne prowadzone będą w grupie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zakwalifikują się do eliminacji powiatowych zaplanowanych na 7 kwietnia br.

Wyniki eliminacji powiatowych

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Mateusz Nowak – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
II miejsce – Kinga Pieniek – Szkoła Podstawowa w Siedlance
III miejsce – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa w Lipnicy

2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Marcin Sitarz – Zespół Szkół w Kupnie
II miejsce – Paweł Chudzik – Gminne Gimnazjum w Raniżowie
III miejsce – Anita Wolan – Gimnazjum Publiczne w Niwiskach

3 grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Radosław Rębisz – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni
II miejsce – Grzegorz Stolarz – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
III miejsce – Krzysztof Ptaś – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni

W eliminacjach wojewódzkich udział wezmą zwycięzcy poszczególnych grup.

 

Wyniki eliminacji gminnych:

23 marca, Gmina Niwiska

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Kinga Pieniek – Szkoła Podstawowa w Siedlance
II miejsce – Brygida Plis – Szkoła Podstawowa w Siedlance
III miejsce – Eliza Jemioło – Szkoła Podstawowa w Hucisku
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Anita Wolan – Gimnazjum w Niwiskach
II miejsce – Szymon Kamiński – Gimnazjum w Niwiskach
III miejsce – Daniel Kędzior – Gimnazjum w Niwiskach

W turnieju udział wzięło 13 uczniów ze szkół podstawowych w Niwiskach, Trześni, Siedlance, Hucisku, Hucinie, Kosowach i Przyłęku oraz 3 uczniów Gimnazjum w Niwiskach

22 marca, Gmina Majdan Królewski

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Anna Ziętek – Szkoła Podstawowa w Komorowie
II miejsce – Maciej Dec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
III miejsce – Jakub Grębski – Szkoła Podstawowa w Klatkach
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Norbert Tłusty – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
II miejsce – Agnieszka Koszycka – Gimnazjum w Majdanie Królewskim
III miejsce – Maciej Sus – Gimnazjum w Majdanie Królewskim

W turnieju udział wzięło 14 uczniów szkół podstawowych w Majdanie Królewskim, Krzątce, Klatkach, Hucie Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie oraz 3 uczniów Gimnazjum w Majdanie Królewskim

21 marca, Gmina Raniżów

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Rafał Kopeć – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
II miejsce – Wiktor Golis – Szkoła Podstawowa w Raniżowie
III miejsce – Dawid Żyła – Szkoła Podstawowa w Raniżowie

2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Paweł Chudzik – Gimnazjum w Raniżowie
II miejsce – Krzysztof Cebula – Gimnazjum w  Raniżowie
III miejsce – Weronika Sasiela – Gimnazjum w Woli Raniżowskiej

W turnieju udział wzięło 19 uczniów szkół z Raniżowa i Woli Raniżowskiej (10 uczniów szkół podstawowych i 9 uczniów szkół gimnazjalnych)

17 marca, Gmina Kolbuszowa

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Mateusz Nowak – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
II miejsce – Eliza Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Kupnie
III miejsce – Gabriela Pawłowska – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Marcin Sitarz – Publiczne Gimnazjum w Kupnie
II miejsce – Aleksandra Mazur – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej
III miejsce – Filip Gołębiowski – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej

W turnieju udział wzięło 4 uczniów ze szkół podstawowych w Kupnie i Bukowcu oraz 3 uczniów ze szkół gimnazjalnych w Kolbuszowej i Kupnie

16 marca, Gmina Dzikowiec

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
II miejsce – Emilia Wit – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
III miejsce – Arkadiusz Zomerfeld – Szkoła Podstawowa w Spiach
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Katarzyna Kopeć – Publiczne Gimnazjum w Wilczej Woli
II miejsce – Patrycja Kwaśnik – Publiczne Gimnazjum Wilczej Woli
III miejsce – Hubert Bąba – Publiczne Gimnazjum w Dzikowcu

W turnieju udział wzięło 10 uczniów ze szkół podstawowych w Lipnicy, Spiach i Kopciach oraz 4 uczniów ze szkół gimnazjalnych w Dzikowcu i Wilczej Woli

 

15 marca, Gmina Cmolas

1 grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Bartłomiej Chociaj – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
II miejsce – Bartosz Magda – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
III miejsce – Hubert Urban – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
2 grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce – Szymon Partyka – Publiczne Gimnazjum w Cmolasie
II miejsce – Katarzyna Mazur – Publiczne Gimnazjum w Cmolasie
III miejsce – Bartłomiej Mokrzycki – Publiczne Gimnazjum w Trzęsówce
W turnieju udział wzięło 5 uczniów ze szkół podstawowych w Cmolasie i Trzęsówce oraz 6 uczniów ze szkół gimnazjalnych również w Cmolasie i Trzęsówce

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Paweł Tomczyk