Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w Kolbuszowej

15 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, który poprzedziła msza święta odprawiona w Kolegiacie Kolbuszowskiej.
W uroczystości udział wzięło wiele osobistości życia publicznego z terenu województwa i powiatu, między innymi podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec. W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego oraz gminnego, szefowie instytucji i służb współdziałających oraz emerytowani strażacy.
Wszystkich zebranych powitał pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej mł. bryg. Jacek Nita.
W trakcie uroczystości funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej otrzymali odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, medale związkowe OSP oraz awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskim.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak
Zdjęcia: st. asp. Janusz Babula

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Link do filmu z życzeniami

Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 2 maja 2018 r. o godz. 7:30 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W apelu udział wzięli: kadra kierownicza KP PSP w Kolbuszowej, zmiany służbowe: zdająca i przyjmująca służbę w JRG, strażacy wchodzący w skład pocztów: flagowego i sztandarowego, funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Kolbuszowej, zaproszeni goście: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej podkom. Robert Kobylski.

Opracowanie: mł. bryg. Wiesław Rymanowski
Zdjęcia:
asp. Janusz Babula

STOP pożarom traw!

Od początku roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do ponad tysiąca pożarów traw na nieużytkach, polach i pastwiskach. Ogień pochłonął prawie 400 hektarów łąk, pól i nieużytków.

W 2017 r. na Podkarpaciu doszło do 3151 tego typu pożarów, w których ranne zostały dwie osoby…. więcej

Opracowanie i zdjęcie: KW PSP w Rzeszowie

Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego

Decyzją nr 160/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP  z dniem 1 kwietnia 2018 r. powierzył

mł. bryg. mgr. inż. Jackowi NICIE pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Życzenia Wielkanocne

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2018

ELIMINACJE POWIATOWE

13 – kwietnia 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI
I miejsce – Karolina Boroń – Szkoła Podstawowa w Kosowach
II miejsce – Paulina Marut – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
III miejsce – Maciej Dec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych
I miejsce – Norbert Tłusty – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
II miejsce – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
III miejsce – Katarzyna Kopeć – Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
3 grupa – uczniowie szkół średnich
I miejsce – Krystian Kwaśnik – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni
II miejsce – Radosław Rębisz – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni
III miejsce – Krzysztof Ptaś – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk
Zdjęcia: Barbara Żarkowska, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ELIMINACJE GMINNE

Gmina Raniżów – 14 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Paulina Mazur – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
II miejsce – Dawid Żyła – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
III miejsce – Michał Ufnal – Szkoła Podstawowa w Raniżowie
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych
I miejsce – Krzyszfot Cebula – Gimnazjum w Raniżowie
II miejsce – Rafał Kopeć – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
III miejsce – Wiktor Goli – Szkoła Podstawowa w Raniżowie
W turnieju udział wzięło 5 uczniów klas I – VI ze szkół podstawowych w Raniżowie i Woli Raniżowskiej oraz 14 uczniów klas VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych z Raniżowa i Woli Raniżowskiej

Gmina Cmolas – 15 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Michał Szostak – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
II miejsce –  Konrad Kostuj – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
III miejsce – Oliwia Urban – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych
I miejsce – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
II miejsce – Bartłomiej Chociaj – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
III miejsce – Bartłomiej Mokrzycki – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
W turnieju udział wzięło 5 uczniów klas I – VI szkół podstawowych w Cmolasie i Trzęsówce oraz 6 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych z Cmolasu i Trzęsówki

Gmina Niwiska – 20 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Karolina Boroń – Szkoła Podstawowa w Kosowach
II miejsce –  Anna Zielińska – Szkoła Podstawowa w Kosowach
III miejsce – Morgan Ofiara – Szkoła Podstawowa w Trześni
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Justyna Świder – Szkoła Podstawowa w Hucisku
II miejsce – Łukasz Haptaś – Szkoła Podstawowa w Niwiskach
III miejsce – Kinga Pieniek – Szkoła Podstawowa w Siedlance
W turnieju udział wzięło 6 uczniów klas I – VI szkół podstawowych z Kosów, Niwisk i Trześni  oraz 13 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych z Niwisk, Siedlanki, Huciska, Kosów i Przełęka.

Gmina Kolbuszowa – 21 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Eliza Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Kupnie
II miejsce – Jakub Szalony – Szkoła Podstawowa w Kupnie
III miejsce – Karol Rusin – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Weronika Sitarz – Szkoła Podstawowa w Kupnie
II miejsce – Katarzyna Liszcz – Szkoła Podstawowa w Widełce
III miejsce – Mateusz Nowak – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
W turnieju udział wzięło 4 uczniów klas I – VI ze SP nr 2 w Kolbuszowej oraz SP w Kupnie z   oraz 7 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych ze SP nr 2 w Kolbuszowej oraz SP w Bukowcu, Kupnie i Widełce.

 

Gmina Dzikowiec – 22 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Adrian Blat – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
II miejsce – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
III miejsce – Dominik Wiśniewski – Szkoła Podstawowa w Spiach
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Katarzyna Kopeć – Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
II miejsce – Martyna Kolasa – Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
III miejsce – Anna Kopeć – Szkoła Podstawowa w Kopciach
W turnieju udział wzięło 9 uczniów klas I – VI ze Szkół Podstawowych w  Lipnicy, Kopciach i Spiach  oraz 9 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych ze Szkół Podstawowych  w Wilczej Woli i Kopciach.

Gmina Majdan Królewski – 23 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Maciej Dec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
II miejsce – Kamil Kopeć – Szkoła Podstawowa w  Brzostowej Górze
III miejsce – Wiktoria Szwarc – Szkoła Podstawowa w Krzątce
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Norbert Tłusty – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
II miejsce – Piotr Mazgaj – Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze
III miejsce – Jakub Grębski – Szkoła Podstawowa w Klatkach
W turnieju udział wzięło 11 uczniów klas I – VI ze Szkół Podstawowych w Majdanie Królewskim, Krzątce, Hucie Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie  oraz  8 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz   II i III klas gimnazjalnych ze Szkół Podstawowych  w Majdanie Królewskim, Krzątce, Klatkach, Hucie Komorowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie.

SpoKREWnieni służbą

Ogólnopolska zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” odbywa się pod patronatem szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka na terenie całej Polski.

Na Podkarpaciu przez cały marzec w ramach tej akcji krew będzie można oddawać w oddziałach RCKiK (adresy oddziałów oraz godziny otwarcia >>).

W akcję zaangażowani są strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego województwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich, aby razem ze strażakami oddali honorowo w tym miesiącu krew. Wystarczy w rejestracji podać hasło: „Spokrewnieni służbą – straż pożarna”.

Kto może oddać krew >>

Akcja „SpoKREWnieni służbą” została zainaugurowana 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta data została wybrana nieprzypadkowo. To święto państwowe ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski.
Krew będzie można oddawać podczas akcji przez cały marzec.

 

Opracowanie: KW PSP Rzeszów