Życzenia Wielkanocne

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2018

ELIMINACJE POWIATOWE

13 – kwietnia 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI
I miejsce – Karolina Boroń – Szkoła Podstawowa w Kosowach
II miejsce – Paulina Marut – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
III miejsce – Maciej Dec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych
I miejsce – Norbert Tłusty – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
II miejsce – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
III miejsce – Katarzyna Kopeć – Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
3 grupa – uczniowie szkół średnich
I miejsce – Krystian Kwaśnik – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni
II miejsce – Radosław Rębisz – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni
III miejsce – Krzysztof Ptaś – Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk
Zdjęcia: Barbara Żarkowska, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ELIMINACJE GMINNE

Gmina Raniżów – 14 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Paulina Mazur – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
II miejsce – Dawid Żyła – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
III miejsce – Michał Ufnal – Szkoła Podstawowa w Raniżowie
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych
I miejsce – Krzyszfot Cebula – Gimnazjum w Raniżowie
II miejsce – Rafał Kopeć – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
III miejsce – Wiktor Goli – Szkoła Podstawowa w Raniżowie
W turnieju udział wzięło 5 uczniów klas I – VI ze szkół podstawowych w Raniżowie i Woli Raniżowskiej oraz 14 uczniów klas VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych z Raniżowa i Woli Raniżowskiej

Gmina Cmolas – 15 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Michał Szostak – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
II miejsce –  Konrad Kostuj – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
III miejsce – Oliwia Urban – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych
I miejsce – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
II miejsce – Bartłomiej Chociaj – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
III miejsce – Bartłomiej Mokrzycki – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
W turnieju udział wzięło 5 uczniów klas I – VI szkół podstawowych w Cmolasie i Trzęsówce oraz 6 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych z Cmolasu i Trzęsówki

Gmina Niwiska – 20 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Karolina Boroń – Szkoła Podstawowa w Kosowach
II miejsce –  Anna Zielińska – Szkoła Podstawowa w Kosowach
III miejsce – Morgan Ofiara – Szkoła Podstawowa w Trześni
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Justyna Świder – Szkoła Podstawowa w Hucisku
II miejsce – Łukasz Haptaś – Szkoła Podstawowa w Niwiskach
III miejsce – Kinga Pieniek – Szkoła Podstawowa w Siedlance
W turnieju udział wzięło 6 uczniów klas I – VI szkół podstawowych z Kosów, Niwisk i Trześni  oraz 13 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych z Niwisk, Siedlanki, Huciska, Kosów i Przełęka.

Gmina Kolbuszowa – 21 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Eliza Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Kupnie
II miejsce – Jakub Szalony – Szkoła Podstawowa w Kupnie
III miejsce – Karol Rusin – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Weronika Sitarz – Szkoła Podstawowa w Kupnie
II miejsce – Katarzyna Liszcz – Szkoła Podstawowa w Widełce
III miejsce – Mateusz Nowak – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
W turnieju udział wzięło 4 uczniów klas I – VI ze SP nr 2 w Kolbuszowej oraz SP w Kupnie z   oraz 7 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych ze SP nr 2 w Kolbuszowej oraz SP w Bukowcu, Kupnie i Widełce.

 

Gmina Dzikowiec – 22 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Adrian Blat – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
II miejsce – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
III miejsce – Dominik Wiśniewski – Szkoła Podstawowa w Spiach
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Katarzyna Kopeć – Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
II miejsce – Martyna Kolasa – Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
III miejsce – Anna Kopeć – Szkoła Podstawowa w Kopciach
W turnieju udział wzięło 9 uczniów klas I – VI ze Szkół Podstawowych w  Lipnicy, Kopciach i Spiach  oraz 9 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz  II i III klas gimnazjalnych ze Szkół Podstawowych  w Wilczej Woli i Kopciach.

Gmina Majdan Królewski – 23 marca 2018 r.
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI

I miejsce – Maciej Dec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
II miejsce – Kamil Kopeć – Szkoła Podstawowa w  Brzostowej Górze
III miejsce – Wiktoria Szwarc – Szkoła Podstawowa w Krzątce
2 grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół gimnazjalnych
I miejsce – Norbert Tłusty – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
II miejsce – Piotr Mazgaj – Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze
III miejsce – Jakub Grębski – Szkoła Podstawowa w Klatkach
W turnieju udział wzięło 11 uczniów klas I – VI ze Szkół Podstawowych w Majdanie Królewskim, Krzątce, Hucie Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie  oraz  8 uczniów z klas VII szkół podstawowych oraz   II i III klas gimnazjalnych ze Szkół Podstawowych  w Majdanie Królewskim, Krzątce, Klatkach, Hucie Komorowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie.

SpoKREWnieni służbą

Ogólnopolska zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” odbywa się pod patronatem szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka na terenie całej Polski.

Na Podkarpaciu przez cały marzec w ramach tej akcji krew będzie można oddawać w oddziałach RCKiK (adresy oddziałów oraz godziny otwarcia >>).

W akcję zaangażowani są strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego województwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich, aby razem ze strażakami oddali honorowo w tym miesiącu krew. Wystarczy w rejestracji podać hasło: „Spokrewnieni służbą – straż pożarna”.

Kto może oddać krew >>

Akcja „SpoKREWnieni służbą” została zainaugurowana 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta data została wybrana nieprzypadkowo. To święto państwowe ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski.
Krew będzie można oddawać podczas akcji przez cały marzec.

 

Opracowanie: KW PSP Rzeszów

Włączenie OSP Widełka do KSRG

20 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Widełce do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Akt włączenia jednostki na ręce prezesa OSP Widełka – wręczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki st. bryg. Andrzej Babiec.

W uroczystości uczestniczyli również: Pan Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Pan Bogdan Romaniuk – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, bryg. Krzysztof Samojeden – p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej wraz z współpracownikami i byłym komendantem st. bryg. Florianem Pelczarem, Pan Wojciech Cebula – wicestarosta kolbuszowski, dh Ryszard Skowron Prezes ZOP ZOSP RP w Kolbuszowej oraz Pan Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak

Zdjęcia: Dariusz Turtoń

 

Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego

6 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Kolbuszowej odbyła się zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej przez st. bryg. Floriana Pelczara.

Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej, złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Adama Haptasia Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Danielowi Dryniakowi.

Po odczytaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska, st. bryg. Florian Pelczar pożegnał się ze sztandarem i zameldował zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

W swoim przemówieniu st. bryg. Florian Pelczar podziękował swoim przełożonym,  staroście kolbuszowskiemu, burmistrzowi i wójtom za wsparcie i pomoc okazywaną w związku z realizacją zadań. Wyrazy wdzięczności skierował również do służb, organizacji, instytucji i podmiotów,  z którymi współpracował w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Za wspólnie spędzone lata słowa podziękowania trafiły także do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcia: Łukasz Gałuszyński

Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej

Decyzją nr 123/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP  z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył

bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Samojeden pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Zachęcamy do udziału w VI Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, które odbędą się w dniach 10 i 11 lutego 2018 roku na stoku Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy, gm. Łapsze Niższe.

Szczegółowe informacje

Życzenia świąteczne

Pożar stolarni w Ostrowach Baranowskich

 

W piątek, 15 grudnia 2017 r., w godzinach porannych doszło do zapalenia się stolarni w Ostrowach Baranowskich. Do zdarzenia zadysponowane zostały zastępy z JRG w Kolbuszowej oraz OSP z Niwisk, Cmlasu, Siedlanki, Ostrów Tuszowskich, Majdanu Królewskiego i Ostrów Baranowskich.  W akcji, trwającej około 6 godzin udział wzięło łącznie 13 zastępów.

Opracowanie: st. kpt. P. Tomczyk 

Zdjęcia: st. kpt.P. Tomczyk, kpt. A. Haptaś

Ćwiczenia „Zima 2017”

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Nowej Wsi odbyły się ćwiczenia sił i środków KSRG, których celem było sprawdzenie możliwości prowadzenia skutecznych działań w warunkach zimowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w jednym z domów przebywa osoba z przewlekłą niewydolnością oddechową podłączoną do respiratora. Intensywne opady marznącego śniegu z deszczem doprowadziły do powalenia drzew na   linie energetyczne, uniemożliwiły dojazd jedyną drogą utwardzoną oraz  nie pozwoliły na użycie śmigłowca LPR. Zasilanie bateryjne respiratora pozwala na ok. 4 godziny pracy. Zakładanym celem do osiągnięcia było dostarczenie agregatu prądotwórczego do zasilenia respiratora i udrożnienie drogi.

Do założonego zdarzenia zadysponowane zostają 4 zastępy z JRG w Kolbuszowej z Quadem, który wykorzystany został do dostarczenia agregatu prądotwórczego. Zadaniem zastępów OSP Niwiska i Nowa Wieś było usuwanie powalonych na drogę drzew. Ze względu na długotrwały charakter działań w ćwiczeniach użyty został namiot pneumatyczny z nagrzewnicą i oświetleniem, w którym zabezpieczono ciepłe posiłki i napoje.

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk, kpt. Adam Haptaś

Zdjęcia: mł. bryg. Wiesław Rymanowski