Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt

Zasady dofinansowywania jednostek OSP

8 kwietnia 2019 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej połączone z przedstawieniem informacji Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. W trakcie spotkania zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił i omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych oraz podsumował lata 2016 – 2018 w zakresie wparcia finansowego udzielanego z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,  starosta kolbuszowski oraz burmistrz i wójtowie poszczególnych gmin.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniela Dryniaka z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi naszej komendy, na którym zostały omówione między innymi sprawy kadrowe.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Samojeden, KP PSP w Kolbuszowej

Ruszyła kampania „Stop Pożarom Traw”!

22 marca 2019 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 w Warszawie podczas briefingu prasowego sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowali kampanię społeczną „STOP pożarom traw”!

– Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Statystyki pokazują, że w 2018 roku doszło do ponad 48 tys. pożarów traw – powiedział Jarosław Zieliński, podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. – Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2018 r. odnotowano prawie 150 tys. pożarów, wśród nich  ̶  pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych stanowiły niemal jedną trzecią. Mamy problem z  mentalnością i świadomością ludzi, panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw użyźnia glebę – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 11 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 25 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. – Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób, aby działać prewencyjnie, bowiem odbudowa lasu po pożarze trwa dziesiątki, a spalonych torfowisk setki lat – powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa także strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 7 osób, a 81 zostało rannych. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, zwrócił uwagę na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin.

Takie akcje angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie – powiedział komendant. W 2018 r. średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. Komendant główny PSP wyjaśniał szczegółowo jak należy zachować się w przypadku zauważenia pożaru lasu, traw i nieużytków oraz w jaki sposób informować służby ratownicze o takim zdarzeniu.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. – Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Opracowanie: KG PSP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019

Wyniki eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019:
Grupa I
Miejsce I – Anna Zielińska – Szkoła Podstawowa w Kosowach
Miejsce II – Wiktoria Szwarc – Szkoła Podstawowa w Krzątce
Miejsce III – Wiktoria Marut – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej

Grupa II
Miejsce I – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
Miejsce II – Norbert Tłusty – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
Miejsce III – Wiktor Golis – Szkoła Podstawowa w Raniżowie

Grupa III
Miejsce I – Kamil Krupa- ZSAE w Weryni
Miejsce II – Jakub Sokalski – ZST w Kolbuszowej
Miejsce III – Patryk Tokarz – ZST w Kolbuszowej

Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019

Kontynuuj czytanie

Wypadek w Widełce

11 marca 2019 r. o godz. 14:50 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej otrzymał zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 9 w Widełce. Z uzyskanych informacji wynikało, że doszło do czołowego zderzenia busa do przewozu osób z samochodem osobowym. Do zdarzenia zadysponowane zostały 3 zastępy PSP oraz zastępy OSP z Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej Dolnej oraz Widełki. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, które po zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia zostały przetransportowane do pobliskich szpitali. W działaniach trwających ponad 3,5 godz. udział wzięło 24 strażaków.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk – KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: Bartosz Posłuszny – Korso Kolbuszowskie oraz
st. kpt. Adam Haptaś – KP PSP w Kolbuszowej

Jak zostać strażakiem – film który warto zobaczyć

Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

W niedzielę 10 lutego w Szkole Podstawowej w Niwiskach podczas gminnego turnieju sołectw „SOŁTYSIADA 2019’’ przeprowadzono kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach akcji CZUJKA na straży twojego bezpieczeństwa. Podczas prelekcji przedstawiono co to jest czad, jego miejsca powstania a także jak skutecznie przeciwdziałać zatruciom tlenkiem węgla. Zwrócono uwagę na przyczyny powstawania pożarów wewnętrznych, jego rozwój, zagrożenia i dane statystyczne osób poszkodowanych w pożarach (rannych i śmiertelnych). Szczególną uwagę zwrócono jak wystrzec się zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i pożarami oraz jak skutecznie wezwać straż pożarną i inne służby. Na zakończenie wszyscy uczestniczący w spotkaniu otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych a sołtysi poszczególnych miejscowości rozlosowali osiem czujek tlenku węgla dla mieszkańców, które ufundowała wójt gminy Niwiska.

 

tekst: st. kpt. Adam Haptaś

 

foto: Małgorzata Micek

Bezpieczne ferie 2019

Aktualizacja 07.02.2019

W dniach od 30 stycznia  do 6 lutego br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej przeprowadzili cykl spotkań z nauczycielami i uczniami szkół podstawowych w Raniżowie, Wilczej Woli, Kolbuszowej, Majdanie Królewskim, Siedlance i Cmolasie.

Celem spotkań było przekazanie dzieciom oraz ich opiekunom najistotniejszych  informacji, dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Szczególną uwagę zwrócono na sposób postępowania w przypadku załamania się lodu pod nimi lub pod osobami postronnymi. Omówione zostały także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zagrożenia związane z emisją tlenku węgla oraz  alarmowania służb.

Aktualizacja 21.01.2019

Kolejne spotkanie w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” odbyło się 21 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie czwartych klas wraz z opiekunami.

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych oraz ujemnymi temperaturami  11 stycznia 2019 r. w Mazurach odbyło się spotkanie z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w trakcie którego omówiono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia jakie niesie ze sobą przebywanie na zalodzonych akwenach i ciekach wodnych. Dzieci zostały uświadomione jak łatwo może dojść do załamania się lodu pod człowiekiem oraz jak trudno jest się wydostać na brzeg. Zaprezentowany został także sprzęt wykorzystywany do ratowania osób pod którymi załamał się lód.

Po zakończonym spotkaniu z młodymi adeptami pożarnictwa  odbyła się prelekcja dla opiekunów dzieci, dla których tematyka zagadnień związanych z bezpieczeństwem została poszerzona o zagrożenia związane z emisją tlenku węgla.

Na zakończenie wszyscy otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczy, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: KP PSP w Kolbuszowej oraz Ewa Szot