Przekazanie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych

5 maja 2019 r. w Kupnie odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do przekazania dwóch średnich samochodów ratowniczo gaśniczych jednostkom OSP z Kolbuszowej Górnej i Kupna.

Kontynuuj czytanie

Uroczyste podniesienie flagi państwowej

2 maja 2019 r. o godz. 7:30 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej odbyło się uroczyste podniesienie Flagi Państwowej…

Kontynuuj czytanie

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka

Festiwal Nauki i Techniki

W dniach od 26 – 27 kwietnia 2019 r w Zespole Szkół Technicznych odbył się Festiwal Nauki i Techniki, podczas którego przedstawione zostały kierunki kształcenia oraz baza dydaktyczna województwa podkarpackiego oraz prezentowane były najnowsze osiągnięcia przedsiębiorców z Podkarpacia i powiatu kolbuszowskiego z zakresu energetyki, techniki budowlanej, robotyki, mechatroniki i biotechnologii.

Kontynuuj czytanie

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt

Zasady dofinansowywania jednostek OSP

8 kwietnia 2019 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej połączone z przedstawieniem informacji Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. W trakcie spotkania zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił i omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych oraz podsumował lata 2016 – 2018 w zakresie wparcia finansowego udzielanego z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,  starosta kolbuszowski oraz burmistrz i wójtowie poszczególnych gmin.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniela Dryniaka z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi naszej komendy, na którym zostały omówione między innymi sprawy kadrowe.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Samojeden, KP PSP w Kolbuszowej