OSP w KSRG

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy został utworzony na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku i jest to jeden z najbardziej mobilnych systemów ratowniczych na terenie naszego kraju.

Podstawowymi aktami wykonawczymi w tym zakresie są:
* Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 roku w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. 1998.121.798).
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 1999.111. 1311).

Jednostki w strukturach  KSRG

 

Gmina Majdan Królewski

OSP MAJDAN KRÓLEWSKI

OSP HUTA KOMOROWSKA

 

Gmina Dzikowiec

OSP Dzikowiec

OSP Wilcza Wola

OSP Lipnica

 

Gmina Niwiska

OSP Siedlanka

OSP Niwiska

 

Gmina Raniżów

OSP Raniżów

OSP Wola Raniżowska

OSP Stansizewskie

 

Gmina Kolbuszowa

OSP Kolbuszowa Dolna

OSP Kolbuszowa Górna

OSP Nowa Wieś

OSP Widełka

 

Gmina Cmolas

OSP Cmolas

OSP Ostrowy Tuszowskie