Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej
bryg. mgr inż. Jacek Nita
 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Samojeden