Kierownictwo

Z dniem 1 lutego 2007 roku obowiązuje nowy regulamin organizacyjny naszej komendy. Zmiany wynikają w związku z wejściem w życie z dniem 25 sierpnia 2006 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 143. poz. 1037).

 

p.o. Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej
bryg. mgr inż. Krzysztof Samojeden