JRG zmiana 3

Zmiana III

Dowódca zmiany – mł. kpt. Sławomir Chudzik ChudzikSlawomir.ml.kpt
Z-ca dowódcy zmiany
Dowódca sekcji -st. asp. Rusin Dominik dominik-rusin-st-asp
St. operator sprz. specjalnego – st. ogn. Gołębiowski Wiesław Golebiowski.Wieslaw.st.ogn
Operator sprzętu spec. – ogn. Gancarz Jacek Gancarz.Jacek.ml.ogn
Ratownik – mł. ogn. Paśko Piotr Pasko.Piotr.sekc
Starszy ratownik kierowca – ogn. Pieniek Tomasz Pieniek.Tomasz.st.sekc
Ratownik kierowca – mł. ogn. Skomra Grzegorz Skomra.Grzegorz.sekc
St. ratownik kierowca – mł. ogn. Partyka Marek Partyka.Marek.sekc
Ratownik kierowca – st. sekc. Piechota Dariusz Piechota.Dariusz.st.str
 Stażysta – st. str. Paweł Meszek