JRG zmiana 2

Zmiana II

Dowódcy zmiany – mł. bryg. Kamiński Waldemar
Z-ca dowódcy zmiany – asp.sztab. Pelc Tomasz
Dowódca sekcji – asp. sztab. Karol Świąder
Dowódca zastępu – st. asp. Dudek Marcin
Mł. ratownik kierowca – st. sekc. Pączek Ireneusz
Mł. ratownik kierowca – sekc. Rafał Folta
St. operator sprzętu spec. – st. ogn. Blicharz Krzysztof
Operator sprzętu specjalnego – st. ogn. Puzio Grzegorz
Starszy ratownik kierowca – st. ogn. Świder Damian
Ratownik kierowca– mł. ogn. Świder Przemysław
Ratownik kierowca – mł. ogn. Wilk Krzysztof