Fundacja Sztandarowa

Sztandar jest symbolem historii i tradycji oraz wzniosłych idei i wartości takich jak honor i ojczyzna. Jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja, historia.
W przeszłości i teraz strażacy niosą pomoc potrzebującym ratując ich życie, zdrowie i mienie.
Działania te wykonywane często z narażeniem własnego życia spotykają się z ogromnym uznaniem osób oczekujących naszej pomocy oraz mieszkańców naszego powiatu.
Otrzymanie Sztandaru jest uhonorowaniem wysiłków i poświęceń wielu pokoleń strażaków zawodowej straży pożarnej strzegących bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
Stąd też w dniu 7 grudnia ubiegłego roku z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy zaproszenie na posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu kolbuszowskiego, podczas którego zrodziła się myśl ufundowania sztandaru dla naszej komendy.
W spotkaniu ponadto uczestniczyli : Poseł na Sejm RP VI kadencji Zbigniew Chmielowiec, Przewodniczący Rady Powiatu kolbuszowskiego Tadeusz Kopeć, Starosta kolbuszowski Józef Kardyś.

Z prac Społecznego Komitetu Fundacji sztandaru …

Fundację Sztandaru dla naszej jednostki wspierają :

Pełna lista firm i osób wspierających dzieło fundacji sztandaru: