Wsparcie dla jednostek OSP

7 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej odbyło się uroczyste wręczenie promes dotacji na realizację zadań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Promesy dotyczące przyznania środków finansowych zostały przekazane przedstawicielom poszczególnych jednostek przez Pana Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków oraz komendanta powiatowego PSP w Kolbuszowej bryg. Jacka Nitę.

W uroczystości uczestniczyli również Pan Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski, dh Ryszard Skowron – Prezes ZOP ZOSP RP w Kolbuszowej oraz Burmistrz i Wójtowie gmin powiatu kolbuszowskiego.

W ramach dotacji jednostki będą realizować zadania związane z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu kolbuszowskiego.

Dofinansowanie otrzymało łącznie 55 jednostek z terenu powiatu kolbuszowskiego na kwotę 303 000 zł.

Opracowanie: bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Samojeden, KP PSP w Kolbuszowej oraz Anna Pocałuń, Korso Kolbuszowskie