Bezpieczne sprawianie i wykorzystanie skokochronu – materiał szkoleniowy KG PSP.