ZAWODY OSP

23.06.2019 r. – Trzęsówka – Gmina Cmolas

Grupa A
1. OSP Poręby Dymarskie 124,70
2. OSP Jagodnik 124,84
3. OSP Trzęsówka 125,30

4. OSP Ostrowy Tuszowskie 125,90
5. OSP Cmolas 128,04
6. OSP Hadykówka 144,90
7. OSP Ostrowy Baranowskie 170,05

30.06.2019 r. – Werynia – Gmina Kolbuszowa

Grupa C
1. OSP Kupno 144,00
2. OSP Kolbuszowa Dolna 238,50

Grupa A
1. OSP Świerczów 120,90
2. OSP Kupno 127,80
3. OSP Kolbuszowa Dolna 132,10
4. OSP Domatków 132,20
5. OSP Bukowiec 132,30
6. OSP Zarębki 135,00
7. OSP Widełka 148,10
8. OSP Werynia 154,20
9. OSP Przedbórz 155,60
10. OSP Poręby Kupieńskie 161,30
11. OSP Kolbuszowa Górna 164,00
12. OSP Nowa Wieś 168,40

Opracowanie: bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej.