Festiwal Nauki i Techniki

W dniach od 26 – 27 kwietnia 2019 r w Zespole Szkół Technicznych odbył się Festiwal Nauki i Techniki, podczas którego przedstawione zostały kierunki kształcenia oraz baza dydaktyczna województwa podkarpackiego oraz prezentowane były najnowsze osiągnięcia przedsiębiorców z Podkarpacia i powiatu kolbuszowskiego z zakresu energetyki, techniki budowlanej, robotyki, mechatroniki i biotechnologii.

Swoje stanowiska prezentacyjne wystawione zostały także przez służby mundurowe, w tym także przez naszą Komendę.

Na stanowisku strażaków z Kolbuszowej można było zapoznać się z zawodem strażaka – uczestnicy mogli dowiedzieć się jak wygląda służba w Państwowej Straży Pożarnej oraz do jakich zdarzeń najczęściej dysponowane są jednostki ochrony przeciwpożarowej. Prezentowane było umundurowanie – zarówno do pełnienia służby w koszarach jak również wykorzystywane w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Emitowane materiały multimedialne pozwoliły zapoznać odwiedzających nasze stanowisko z systemem powiadamiania ratunkowego, zagrożeniami związanymi z emisją tlenku węgla czy skutkami gaszenia palącego się tłuszczu roślinnego wodą. Festiwal był także okazją do apelu o niewypalanie suchych traw na nieużytkowych powierzchniach rolnych.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: st. asp. Dominik Rusin, KP PSP w Kolbuszowej