Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

W niedzielę 10 lutego w Szkole Podstawowej w Niwiskach podczas gminnego turnieju sołectw „SOŁTYSIADA 2019’’ przeprowadzono kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach akcji CZUJKA na straży twojego bezpieczeństwa. Podczas prelekcji przedstawiono co to jest czad, jego miejsca powstania a także jak skutecznie przeciwdziałać zatruciom tlenkiem węgla. Zwrócono uwagę na przyczyny powstawania pożarów wewnętrznych, jego rozwój, zagrożenia i dane statystyczne osób poszkodowanych w pożarach (rannych i śmiertelnych). Szczególną uwagę zwrócono jak wystrzec się zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i pożarami oraz jak skutecznie wezwać straż pożarną i inne służby. Na zakończenie wszyscy uczestniczący w spotkaniu otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych a sołtysi poszczególnych miejscowości rozlosowali osiem czujek tlenku węgla dla mieszkańców, które ufundowała wójt gminy Niwiska.

 

tekst: st. kpt. Adam Haptaś

 

foto: Małgorzata Micek