Bezpieczne ferie 2019

Aktualizacja 07.02.2019

W dniach od 30 stycznia  do 6 lutego br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej przeprowadzili cykl spotkań z nauczycielami i uczniami szkół podstawowych w Raniżowie, Wilczej Woli, Kolbuszowej, Majdanie Królewskim, Siedlance i Cmolasie.

Celem spotkań było przekazanie dzieciom oraz ich opiekunom najistotniejszych  informacji, dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Szczególną uwagę zwrócono na sposób postępowania w przypadku załamania się lodu pod nimi lub pod osobami postronnymi. Omówione zostały także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zagrożenia związane z emisją tlenku węgla oraz  alarmowania służb.

Aktualizacja 21.01.2019

Kolejne spotkanie w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” odbyło się 21 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie czwartych klas wraz z opiekunami.

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych oraz ujemnymi temperaturami  11 stycznia 2019 r. w Mazurach odbyło się spotkanie z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w trakcie którego omówiono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia jakie niesie ze sobą przebywanie na zalodzonych akwenach i ciekach wodnych. Dzieci zostały uświadomione jak łatwo może dojść do załamania się lodu pod człowiekiem oraz jak trudno jest się wydostać na brzeg. Zaprezentowany został także sprzęt wykorzystywany do ratowania osób pod którymi załamał się lód.

Po zakończonym spotkaniu z młodymi adeptami pożarnictwa  odbyła się prelekcja dla opiekunów dzieci, dla których tematyka zagadnień związanych z bezpieczeństwem została poszerzona o zagrożenia związane z emisją tlenku węgla.

Na zakończenie wszyscy otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczy, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: KP PSP w Kolbuszowej oraz Ewa Szot