Przekazanie kart rabatowych Orlen członkom jednostek OSP

28 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej odbyło się spotkanie kierownictwa komendy z przedstawicielami jednostek OSP włączonych do KSRG. W trakcie spotkania komendant powiatowy mł. bryg. Jacek Nita przekazał karty rabatowe dla druhów ochotników reprezentujących OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy zostali zapoznani z regulaminem ich wykorzystania.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z ogólnopolską  kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, w ramach której otrzymali ulotki informacyjne z prośbą o ich rozpowszechnienie.
Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani podziękowali sobie za bardzo dobrą współpracę w roku 2018 oraz złożyli życzenia Noworoczne.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej