Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Kierując się ideą „Edukacja dzieci i młodzieży jest najlepszą inwestycją w przyszłość” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, oraz w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Werynii przeprowadzono  cykl spotkań w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W prelekcjach, które miały na celu zapoznanie uczestników z aktualnie funkcjonującym systemem alarmowania służb oraz zagrożeniami związanymi ze zbliżającym się sezonem zimowym uczestniczyło łącznie ponad 200 uczniów. Podczas spotkań szczególną uwagę zwrócono  na tlenek węgla: omówiono okoliczności w jakich powstaje, objawy zatrucia oraz sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia.  Uczestnicy prelekcji  dowiedzieli się także co zrobić aby nie stać się ofiarą „cichego zabójcy”, jakie są najczęstsze przyczyny pożarów budynków mieszkalnych  oraz jak postępować w przypadku zapalenia się tłuszczu roślinnego. Poruszona została także tematyka zagrożeń związanych z przebywaniem na zalodzonych akwenach wodnych. Na zakończenie wszyscy otrzymali ulotki informacyjne z prośbą o ich rozpowszechnienie.

W blisko 1,5 godzinnych spotkaniach korzystano z materiałów multimedialnych w postaci filmów, zdjęć, prezentacji oraz nagrań audio.

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: st. kpt. Paweł Tomczyk, KP PSP w Kolbuszowej oraz Witold Cesarz, ZSAE w Weryni