Ćwiczenia „Kupno 2018”

21 listopada na terenie Wienerberger Ceramiki Budowlana Kupno odbyły się ćwiczenia taktyczne w których udział wzięło JRG Kolbuszowa oraz OSP Widełka i OSP Kolbuszowa Dolna. Scenariusz ćwiczenia zakładał pożar podajnika elementów ceramicznych. Kierownik zakładu zarządził ewakuację pracowników po zakończeniu której, przekazał informacje dowódcy o braku dwóch pracowników. Kolejnym etapem ćwiczenia był pożar hali magazynowej trocin. Po zakończeniu części praktycznej funkcjonariusze KP PSP przeprowadzili pogadankę z pracownikami zakładu w ramach akcji „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy osobą poszkodowanym. Kolejnym etapem było zapoznanie pracowników z zasadami używania podręcznego sprzętu gaśniczego i praktyczne gaszenie pożaru.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej