Kręci mnie bezpieczeństwo w Woli Raniżowskiej

Placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolbuszowej była organizatorem konferencji pn. „Wieś – bezpieczne miejsce do życia i pracy”. Szkolenie przeprowadzone zostało 1 października 2018 roku w budynku OSP, i przeznaczone było zarówno dla mieszkańców  Woli Raniżowskiej jak również okolicznych wsi.

Przedsięwzięcie było okazją do przeprowadzenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” wśród lokalnej społeczności. W ramach akcji omówiono statystykę najczęściej występujących zdarzeń na terenach wiejskich oraz przeprowadzono pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy z możliwością udziału uczestników w wykonywaniu resuscytacji. W trakcie pokazów nawiązano do funkcjonowania systemu powiadamiania, w szczególności w zakresie przekierowywania numerów alarmowych 997 i 999.

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk – KP PSP Kolbuszowa
Zdjęcia: st. kpt. Paweł Tomczyk – KP PSP Kolbuszowa, Agnieszka Sidor – KRUS – placówka terenowa w Kolbuszowej