Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego

Decyzją nr 160/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP  z dniem 1 kwietnia 2018 r. powierzył

mł. bryg. mgr. inż. Jackowi NICIE pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk

Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie