Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej

Decyzją nr 123/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP  z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył

bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Samojeden pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.