Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

W niedzielę 10 lutego w Szkole Podstawowej w Niwiskach podczas gminnego turnieju sołectw „SOŁTYSIADA 2019’’ przeprowadzono kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach akcji CZUJKA na straży twojego bezpieczeństwa. Podczas prelekcji przedstawiono co to jest czad, jego miejsca powstania a także jak skutecznie przeciwdziałać zatruciom tlenkiem węgla. Zwrócono uwagę na przyczyny powstawania pożarów wewnętrznych, jego rozwój, zagrożenia i dane statystyczne osób poszkodowanych w pożarach (rannych i śmiertelnych). Szczególną uwagę zwrócono jak wystrzec się zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i pożarami oraz jak skutecznie wezwać straż pożarną i inne służby. Na zakończenie wszyscy uczestniczący w spotkaniu otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych a sołtysi poszczególnych miejscowości rozlosowali osiem czujek tlenku węgla dla mieszkańców, które ufundowała wójt gminy Niwiska.

 

tekst: st. kpt. Adam Haptaś

 

foto: Małgorzata Micek

Bezpieczne ferie 2019

Aktualizacja 07.02.2019

W dniach od 30 stycznia  do 6 lutego br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej przeprowadzili cykl spotkań z nauczycielami i uczniami szkół podstawowych w Raniżowie, Wilczej Woli, Kolbuszowej, Majdanie Królewskim, Siedlance i Cmolasie.

Celem spotkań było przekazanie dzieciom oraz ich opiekunom najistotniejszych  informacji, dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Szczególną uwagę zwrócono na sposób postępowania w przypadku załamania się lodu pod nimi lub pod osobami postronnymi. Omówione zostały także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zagrożenia związane z emisją tlenku węgla oraz  alarmowania służb.

Aktualizacja 21.01.2019

Kolejne spotkanie w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” odbyło się 21 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie czwartych klas wraz z opiekunami.

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych oraz ujemnymi temperaturami  11 stycznia 2019 r. w Mazurach odbyło się spotkanie z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w trakcie którego omówiono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia jakie niesie ze sobą przebywanie na zalodzonych akwenach i ciekach wodnych. Dzieci zostały uświadomione jak łatwo może dojść do załamania się lodu pod człowiekiem oraz jak trudno jest się wydostać na brzeg. Zaprezentowany został także sprzęt wykorzystywany do ratowania osób pod którymi załamał się lód.

Po zakończonym spotkaniu z młodymi adeptami pożarnictwa  odbyła się prelekcja dla opiekunów dzieci, dla których tematyka zagadnień związanych z bezpieczeństwem została poszerzona o zagrożenia związane z emisją tlenku węgla.

Na zakończenie wszyscy otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczy, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: KP PSP w Kolbuszowej oraz Ewa Szot

Przekazanie kart rabatowych Orlen członkom jednostek OSP

28 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej odbyło się spotkanie kierownictwa komendy z przedstawicielami jednostek OSP włączonych do KSRG. W trakcie spotkania komendant powiatowy mł. bryg. Jacek Nita przekazał karty rabatowe dla druhów ochotników reprezentujących OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy zostali zapoznani z regulaminem ich wykorzystania.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z ogólnopolską  kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, w ramach której otrzymali ulotki informacyjne z prośbą o ich rozpowszechnienie.
Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani podziękowali sobie za bardzo dobrą współpracę w roku 2018 oraz złożyli życzenia Noworoczne.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Zachęcamy do zapoznania się z życzeniami ministra Joachima Brudzińskiego

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Zachęcamy również do zapoznania się z życzeniami zawartymi w nagraniu wideo.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Kierując się ideą „Edukacja dzieci i młodzieży jest najlepszą inwestycją w przyszłość” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, oraz w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Werynii przeprowadzono  cykl spotkań w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Kontynuuj czytanie

Ćwiczenia „Kupno 2018”

21 listopada na terenie Wienerberger Ceramiki Budowlana Kupno odbyły się ćwiczenia taktyczne w których udział wzięło JRG Kolbuszowa oraz OSP Widełka i OSP Kolbuszowa Dolna. Scenariusz ćwiczenia zakładał pożar podajnika elementów ceramicznych. Kierownik zakładu zarządził ewakuację pracowników po zakończeniu której, przekazał informacje dowódcy o braku dwóch pracowników. Kolejnym etapem ćwiczenia był pożar hali magazynowej trocin. Po zakończeniu części praktycznej funkcjonariusze KP PSP przeprowadzili pogadankę z pracownikami zakładu w ramach akcji „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy osobą poszkodowanym. Kolejnym etapem było zapoznanie pracowników z zasadami używania podręcznego sprzętu gaśniczego i praktyczne gaszenie pożaru.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Kontynuuj czytanie