Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt

Zasady dofinansowywania jednostek OSP

8 kwietnia 2019 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej połączone z przedstawieniem informacji Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. W trakcie spotkania zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił i omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych oraz podsumował lata 2016 – 2018 w zakresie wparcia finansowego udzielanego z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,  starosta kolbuszowski oraz burmistrz i wójtowie poszczególnych gmin.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniela Dryniaka z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi naszej komendy, na którym zostały omówione między innymi sprawy kadrowe.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Samojeden, KP PSP w Kolbuszowej

Ruszyła kampania „Stop Pożarom Traw”!

22 marca 2019 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 w Warszawie podczas briefingu prasowego sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowali kampanię społeczną „STOP pożarom traw”!

– Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Statystyki pokazują, że w 2018 roku doszło do ponad 48 tys. pożarów traw – powiedział Jarosław Zieliński, podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. – Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2018 r. odnotowano prawie 150 tys. pożarów, wśród nich  ̶  pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych stanowiły niemal jedną trzecią. Mamy problem z  mentalnością i świadomością ludzi, panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw użyźnia glebę – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 11 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 25 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. – Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób, aby działać prewencyjnie, bowiem odbudowa lasu po pożarze trwa dziesiątki, a spalonych torfowisk setki lat – powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa także strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 7 osób, a 81 zostało rannych. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, zwrócił uwagę na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin.

Takie akcje angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie – powiedział komendant. W 2018 r. średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. Komendant główny PSP wyjaśniał szczegółowo jak należy zachować się w przypadku zauważenia pożaru lasu, traw i nieużytków oraz w jaki sposób informować służby ratownicze o takim zdarzeniu.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. – Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Opracowanie: KG PSP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019

Informujemy, że termin eliminacji powiatowych został przesunięty z 12 na 24 kwietania 2019 r. Miejsce i godzina rozpoczęcia pozostają bez zmia

Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019

Gmina Kolbuszowa – data eliminacji: 13.03.2019 r.
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI:
Miejsce I – Karol Rusin – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
Miejsce II – Szymon Wójcicki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
Grupa II i uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I – Weronika Sitarz – Szkoła Podstawowa w Kupnie
Miejsce II – Eliza Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Kupnie
Miejsce III – Adrian Furtak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej

W Turnieju udział wzięło 6 uczniów ze Szkoły Podstowowej Nr 2 w Kolbuszowej i Kupnie.

Gmina Cmolas – data eliminacji: 14.03.2019 r.
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI:
Miejsce I – Konrad Wilk – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
Miejsce II – Maksymilian Zagroba – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
Miejsce III – Klaudia Maciąg – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
Grupa II i uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
Miejsce II – Dawid Bujak – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
Miejsce III – Bartłomiej Chociaj – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce

W Turnieju udział wzięło 11 uczniów ze szkół podstawowych w Cmolasie i Trzęsówce.

Gmina Majdan Królewski – data eliminacji: 18.03.2019 r.
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI:
Miejsce I – Wiktoria Szwarc – Szkoła Podstawowa w Krzątce
Miejsce II – Szymon Lewicki – Szkoła Podstawowa w Krzątce
Miejsce III – Kamil Kopeć – Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze
Grupa II i uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I – Norbert Tłusty – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
Miejsce II – Maciej Dec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
Miejsce III – Kacper Płaza – Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej

W Turnieju udział wzięło 16 uczniów ze szkół podstawowych w Majdanie Królewskim, Krzątce, Klatkach, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Górze i Komorowie.

Gmina Dzikowiec – data eliminacji: 19.03.2019 r.
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI:
Miejsce I – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
Miejsce II – Adrian Blat – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
Miejsce III – Emilia Wit – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
Grupa II i uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I – Martyna Kolasa – Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
Miejsce II – Grzegorz Serafin – Szkoła Podstawowa w Kopciach
Miejsce III – Kamil Stolarz – Szkoła Podstawowa w Kopciach

W Turnieju udział wzięło 23 uczniów ze szkół podstawowych w Lipnicy, Dzikowcu, Wilczej Woli, Spiach oraz Kopciach.

Gmina Raniżów – data eliminacji: 20.03.2019 r.
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI:
Miejsce I – Wiktor Marut – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
Miejsce II – Dawid Żyła – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
Miejsce III – Wiktora Gola – Szkoła Podstawowa w Mazurach
Grupa II i uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I – Wiktor Golis – Szkoła Podstawowa w Raniżowie
Miejsce II – Paulina Marut – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
Miejsce III – Julia Białas – Szkoła Podstawowa w Mazurach

W Turnieju udział wzięło 24 uczniów ze szkół podstawowych w Raniżowie, Woli Raniżowskiej i Mazurach.

Gmina Niwiska – data eliminacji: 21.03.2019 r.
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI:
Miejsce I – Anna Zielińska – Szkoła Podstawowa w Kosowach
Miejsce II – Karolina Boroń – Szkoła Podstawowa w Kosowach
Miejsce III – Dawid Dłużeń – Szkoła Podstawowa w Niwiskach
Grupa II i uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I – Kinga Pieniek – Szkoła Podstawowa w Siedlance
Miejsce II – Michał Mazur – Szkoła Podstawowa w Niwiskach
Miejsce III – Aleksandra Czajkowska – Szkoła Podstawowa w Siedlance

W Turnieju udział wzięło 20 uczniów ze szkół podstawowych w Niwiskach, Siedlance, Trześni, Hucisku, Hucinie, Kosowach i Przyłęku.

Gmina Niwiska
Gmina Raniżów
Gmina Dzikowiec
Gmina Majdan Królewski
Gmina Cmolas
Gmina Kolbuszowa

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Paweł Tomczyk, KP PSP w Kolbuszowej

Wypadek w Widełce

11 marca 2019 r. o godz. 14:50 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej otrzymał zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 9 w Widełce. Z uzyskanych informacji wynikało, że doszło do czołowego zderzenia busa do przewozu osób z samochodem osobowym. Do zdarzenia zadysponowane zostały 3 zastępy PSP oraz zastępy OSP z Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej Dolnej oraz Widełki. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, które po zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia zostały przetransportowane do pobliskich szpitali. W działaniach trwających ponad 3,5 godz. udział wzięło 24 strażaków.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk – KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: Bartosz Posłuszny – Korso Kolbuszowskie oraz
st. kpt. Adam Haptaś – KP PSP w Kolbuszowej

Jak zostać strażakiem – film który warto zobaczyć

Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

W niedzielę 10 lutego w Szkole Podstawowej w Niwiskach podczas gminnego turnieju sołectw „SOŁTYSIADA 2019’’ przeprowadzono kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach akcji CZUJKA na straży twojego bezpieczeństwa. Podczas prelekcji przedstawiono co to jest czad, jego miejsca powstania a także jak skutecznie przeciwdziałać zatruciom tlenkiem węgla. Zwrócono uwagę na przyczyny powstawania pożarów wewnętrznych, jego rozwój, zagrożenia i dane statystyczne osób poszkodowanych w pożarach (rannych i śmiertelnych). Szczególną uwagę zwrócono jak wystrzec się zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i pożarami oraz jak skutecznie wezwać straż pożarną i inne służby. Na zakończenie wszyscy uczestniczący w spotkaniu otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych a sołtysi poszczególnych miejscowości rozlosowali osiem czujek tlenku węgla dla mieszkańców, które ufundowała wójt gminy Niwiska.

 

tekst: st. kpt. Adam Haptaś

 

foto: Małgorzata Micek